Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Kurset arrangeres i samarbeid med Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen, Lærlingesenteret Innlandet, Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark og Opplæringskontoret i Elektro Østlandet.

Alle elektrolæringer som tilhører disse opplæringskontorene skal gjennomgå kurs i sluttkontroll ved Energisenterets teststasjon. Bestilling blir koordinert av opplæringskontorene.

Kurset tar utgangspunkt i læreplan i elektrikerfaget VG3/opplæring i bedrift.

Kompetansemål elenergisystemer:

Funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elenergisystemer og utstyr.

Kursinnhold:

Innledning og introduksjon til opplegget med integrert sikkerhetskurs. Instrumentforståelse. Energisenteret har disponible Eurotester 6155BT.

Det kan gjerne benyttes egne instrument. Kurset omfatter følgende målinger:

  1.  Overgangsresistans for jordelektrode topunkts og trepunktsmåling referert til forskjellige typer jordsmonn.
  2.  Kontinuitetsmåling
  3.  Isolasjonsmåling/megging
  4.  Jordfeilbrytertester, utløserstrøm og utløsertid
  5.  Sløyfeimpedans og kortslutningsstrøm

Anlegget er bygget med forskjellige scenarier, slik at måleresultater varierer. Målet med kurset er at kandidatene klarer å registrere avvikende målinger utfra eksisterende krav.