Energisenteret i Hunderfossen avlyser all undervisning i april og mai.

Hva som skjer i juni er fortsatt uavklart. NB! For de skoler som allerede har bestilt buss må denne avbestilles.

På bakgrunn av nye smittevernråd og regler fra helsemyndighetene som ble gjort kjent 23.3, besluttet Energisenteret før påske at all undervisning i uke 14 dessverre måtte utgå. I dag har vi behandlet saken på nytt og kommet fram til at vi dessverre også ser oss nødt til å avlyse alle andre planlagte besøk fra skoler og grupper videre utover i april og mai. I mai er det alltid  svært få klasser som besøker oss fordi vi da må klargjøre utstillingen for sommersesongen i Hunderfossen Eventyrpark. 

Årsaken til avgjørelsen er følgende:
Ref gjeldende veiledere for smittevern i skolene kunne vi i praksis ha fortsatt undervisningen som før, noe også kommuneoverlegen i Lillehammer kommune har understreket. 
Likevel, Energisenteret mottar daglig ulike kohorter/klasser fra hele Innlandet for undervisning. På bakgrunn av at utstillingen i Energisenteret er utformet slik at det på flere steder ikke er mulig å overholde forsvarlige avstander til andre personer på trygg måte, gitt at dette dreier seg om en undervisningssituasjon, og at virusvariantene vi nå har med å gjøre er mer smittsomme enn tidligere, mener vi at det ut fra en helhetsvurdering ikke er forsvarlig å fortsette.
Hvis noen av våre lærere skulle bli smittet, ville vi raskt bli et «smittenav» for andre klasser som besøker oss påfølgende dager. Det vil selvsagt kunne sies at det vil være relativt greit med smittesporing og karantene fordi vi har full oversikt over hvem som besøker oss, men vi har også i tillegg en relativt voksen lærerstab der den enkelte står i fare for å bli svært alvorlig syk hvis han eller hun blir smittet. 
Energisenteret har greid å holde åpent gjennom hele dette skoleåret, så det er ikke med lett hjerte denne avgjørelsen nå er tatt. Vi vet mange både elever og lærere har sett fram til besøket, og kanskje spesielt i år når så mange andre ting er blitt avlyst. Vi håper likevel på en viss forståelse for avgjørelsen.  
NB! Vi har også inne bestillinger fra skoler som gjelder for første uke i juni. Disse bestillingene opprettholder vi inntil videre. Det blir gjennomført en ny vurdering rett etter 17. mai for hvordan vi forholder oss til disse gruppene, og la oss for all del håpe at vi kan ønske disse elevene og lærerne hjertelig velkommen.
 
Dersom noen har spørsmål så kontakt oss på denne epostadressen eller ring 61 27 49 40.