Hunderfossen kraftverk

Energisenteret tilbyr gratis omvising i Hunderfossen Kraftverk. Omvisingen tar en time og max gruppestørrelse er 20 personer. Det tas forbehold om ledig omviserkapasitet.

Fakta om Hunderfossen Kraftverk

Kommune Lillehammer
Nedslagsfelt 11 429km2
Magasinkapasitet 1002 mill m3
Fallhøyde 46,7m
Midlere årsproduksjon (92-01)
579,5 GWh
Sommerproduksjon 354,7 GWh
Vinterproduksjon 224,8 GWh
Slukeevne 320 m3/s
Installerte aggregat
2 x 58MW Francis
Generatorer 2 x 58 MVA
Transformatorer 10,5/69 kV