Webinar/temakveld: KORROSJON I LANDBRUKET

Dager
Hours
Minutes
Seconds

Leverandøren

Anbefalinger og retningslinjer knyttet til utfordringer med korrosjon på/i fjøsinnredninger og øvrige bygningsdeler sett fra to leverandørers side.​

Elkontrolløren

Det elektriske anlegget og jording i husdyrrom sett fra el-kontrollørens side.

Eltilsynet

El-installasjoner i landbruket sett fra eltilsynets side

Korrosjon på fjøsinnredninger og andre bygningsdeler

Det er velkjent at fjøsinnredninger og andre bygningskonstruksjoner kan ruste etter relativt kort tid. Hva som er årsaken kan av og til være vanskelig å avgjøre, men feil jording er kartlagt som en av flere årsaksfaktorer. Det er hevet over enhver tvil at økt kunnskap både hos el-installatører, entreprenør og hos bonden selv er en viktig faktor for å komme problemet til livs. Enkelte mener det er NEK 400 landbruk som er en del av problemet, men det er ikke servicesjef og reklamasjonsansvarlig i Fjøssystemer, Erik Stenumgård, enig i:

– Det er ikke forskriftene eller normen som er problemet, men glemt kunnskap om hvordan metaller virker på hverandre og overdreven jording, som er årsaken til at innredninga i nye fjøs ruster. Resultatet er en kamp mellom edelt og uedelt metall med rust som reslultat hvis arbeidet ikke blir utført skikkelig. Dette er problemstillinger som ikke bare gjelder Felleskjøpet og Fjøssystemer. Det er en viktig sak for hele bransjen, hevder Stenumgård som helt sikkert både har folk som er uenig og enig med seg i denne påstanden.

Denne problemstillingen og flere andre interessante saker kan du lære mer om under webinaret når vi på Energisenteret, sammen med Innlandet Bondelag, arrangerer temakveld. Vi har samlet dyktige folk fra ulike sider av bransjen for å få belyst temaene på en best mulig måte. Se lengre ned på siden for å se foredragsholderne.

På grunn av pandemien blir det begrenset fysisk adgang i Energisenteret, siden vi må følge smittevernsreglene, men temakvelden kan også følges som webinar av alle interesserte. De som melder seg på vil få en link til arrangementet digitalt, eller informasjon rundt parkering og bekreftelse dersom en melder seg på for fysisk oppmøte. Det vil bli begrenset med plass på senteret, men de som følger arrangementet digitalt vil også få muligheten til å stille spørsmål og aktivt delta i diskusjonene. Temakvelden holdes tirsdag 23. februar klokken 19.00.

Påmelding

Her kan du melde deg på webinaret/temakvelden. NB! Husk å skriv om du deltar digitalt eller møter opp fysisk. Link til webinaret vil bli sendt i forkant av arrangementet. Påmeldingsfrist: Fredag 12. februar kl. 23.59.

Foredragsholdere

Kristina Hegge

Nestleder Innlandet Bondelag.

Pål Arne Oulie

Rådgiver Norges Bondelag og styreleder Landbrukets brannvernkomité.

Erik Stenumgård

Fjøssystemer

John Ivar Mæhlen

Felleskjøpet

Morten S. Haslev

El-sikkerhet Midt-Norge

Torje Høyesveen

Leder for Det lokale eltilsyn i Vevig AS

Kåre Grindstuen,

Seksjonsleder Tilsyn Eidefoss Nett

“Det var temaet jording som overbeviste oss om at det var verdt å bruke noen hundretusen kroner på å lage et fjøs i Energisenteret. Det har vi gjort for å bidra til et bedre sluttprodukt for den norske bonden, ved å gi elektrikere et bedre faglig grunnlag når de skal inn i et fjøs”

Erik Stenumgaard

Energisenterets blogg

Endelig er skoleelevene tilbake

Første uken med undervisning på Energisenteret etter korona-utbruddet er godt i gang. Ikke siden mars har vi mottatt elever. Gleden var derfor stor da vi åpnet bestillingskalenderen uka før skolestart og skolene bestilte flere besøk den først dagen enn vi noen sinne tidligere har opplevd. Vi ser at skolene stoler

Read More »

Tar smittevern på alvor

Koronaen kom brått og uventet på oss alle sammen i mars, da landet stengte ned. Etter hvert har det myknet mer og mer opp. Derfor er vi heldig som kan åpne for sommersesongen sammen med Hunderfossen Eventyrpark. Når du kommer til oss, skal du være trygg på at vi gjør

Read More »

Stadig færre dør i brann


De siste 10 årene har antall døde som følge av brann blitt redusert med 30 prosent. Desember er den måneden i året hvor det som regel settes mest fokus på brannsikkerhet, og kanskje spesielt elsikkerhet. Grunnen er naturligvis at dette er den måneden i året hvor det som regel oppstår

Read More »

Elsikkerhet i landbruket

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har vi tenkt å gjøre noe med. Helt siden slutten av 1800-tallet har elektrisiteten vært en viktig del av samfunnet vårt. For det meste i positiv forstand. Hvem kan tenke seg en dag uten elektrisitet

Read More »