Welcome to your Elektriker

1. Hva sier internkontrollforskriften om overordnet planlegging i virksomheter?
2. Hva menes med "Risikoavstand"?
3. Hva er formålet med FSE forskriften?
4. Hvor ofte skal personellet gis opplæring, øvelse og instruksjon i førstehjelp?
5. Hvem er ansvarlig for driften av elektriske anlegg?
6. Hvor mange skal det i følge sikkerhetsforskriften, FSE, være tilstede ved arbeid på en spenningsatt tavle?
7. Hvilken forskrift tar for seg elektrofagarbeiderens sikkerhet?
8. Hvor ofte skal det gjennomføres lærlingesamtaler?
9. Hva betyr AUS?
10. Et rom har form og mål som vist på figuren.


Hvor stort areal har rommet, målt i m2?
11. NEK 400 tabell 52F-1 har en anbefaling om maks spenningsfall på lyskurser på 3 %. Hva blir spenningsfallet i Volt på en installasjon med nominell spenning på 230V?
12. Serieparallellkobing: To motstander på henholdsvis R1 = 4Ω og R2 = 12Ω er koblet i parallell. I serie med disse to er det koblet en motstand på R3= 7Ω. Hva blir totalmotstanden, Rtot?
13.

Formel, resistans i ledere: Rl = ρ • l / A


Rl = lederresistans (Ω)
ρ = materialets resistivitet (Ωmm2/m).


l = ledernes lengde (m)
A = lederens areal (mm2)


Resistivitet for kobber: ρcu = 0,0175Ωmm2/m
Resistivitet for aluminium: ρal = 0,0265Ωmm2/m


Hvor stor motstand, målt i Ω, får vi i en 150m rull med PN 1,5 mm²?

14.

Spolen i et vekselstrømsrelé er påstemplet følgende verdier: 8VA, 230V, cos φ = 0,75, 50 Hz.


Hvor stor strøm trekker reléspolen oppgitt i mA, når reléet er aktivert?

15. Parallellkobling: To motstander på henholdsvis R1 = 8Ω og R2 = 24Ω er koblet i parallell.
Hva blir totalmotstanden, Rtot?
16.

Serieparallellkobing: To motstander på henholdsvis R1 = 4Ω og R2 = 12Ω er koblet i parallell. I serie med disse to er det koblet en motstand på R3= 7Ω.


Hva blir totalmotstanden, Rtot?

17. Hvilke krav stilles til fast tilkobling av varmtvannsberedere?
18.

NEK 400 - 8 - 823 stiller min. krav til antall stikkontakter i bolig.


Hvor mange stikk skal det være i entre, gang?

19.

NEK 400 - 8 - 823 stiller min. krav til antall stikkontakter i bolig.


Hvor mange stikk skal det være ved TV, arbeidsplass med PC og lignende?

20. Hvilke krav stilles til utkobling av jordfeil i bolig?
21.

NEK 400 - 8 - 823 stiller min. krav til antall stikkontakter i bolig.


Hvilke krav stilles til montering av utestikk, utover balkong/altan?

22.

En PFSP 3 X 16mm2 Cu ligger på kabelstige sammen med to andre like kabler.


Hva blir reduksjonsfaktoren?

23.

En PR 2x1,5mm2 til en stikkontakt er forlagt på kabelbro i et næringsbygg.


Maksimal In for kursens vern er:

24.

3 stk. PFSP 3 X 16mm2 Cu ligger på kabelstige, omgivelsestemperaturen er maksimalt 50 grader Celsius.


Hva blir korreksjonsfaktoren for temperatur?

25.

En PFSP 3 X 16mm2 Cu ligger på kabelstige sammen med to andre like kabler, omgivelsestemperaturen er 50 grader Celsius.


Hva blir strømføringsevnen?

26.

En PFSP 3 X 16mm2 Cu (PVC isolert) ligger alene på kabelstige.


Strømføringsevnen Iz blir da:

27. Hvilke av følgende skjemaer skal leveres kunden sammen med samsvarserklæringen?
28. Hva er hensikten med 5 sikre?
29.

5 sikre - Bolig, består av 5 deler:


Risikovurdering
Kursfortegnelse
Rapport fra sluttkontroll
Utstyrs dokumentasjon
Samsvarserklæring


Hva er en samsvarserklæring?

30.

5 sikre - Bolig, består av 5 deler:


Risikovurdering
Kursfortegnelse
Rapport fra sluttkontroll
Utstyrs dokumentasjon
Samsvarserklæring


Hvilke skjemaer inneholder: Rapporten fra sluttkontrollen?

31. Hva er hensikten med samsvarserklæringen?
32. Hva er 5 - sikre?
33. På hvilke anleggstyper kan 5 sikre skjemaene primært benyttes?
34.

Hva vil du anta er feil dersom måleresultatet på kontinuitetsmålingen er 0,8Ω?


Kabel: PR 2 x 1,5mm2 med en total lengde på ca 10m.

35.

Hva vil du anta er feil dersom måleresultatet på minste kortslutningsstrøm er 80A?


Vern: C10A/0,03A

36. Under måling av isolasjonsresistans ønsker vi...
37.

En kurs i et privathjem, fra 2003, skal utvides med to nye doble stikkontakter.


Vern: C10A/0,03A


Hvilket måleresultat er akseptabelt ved måling av minste kortslutningsstrøm?

38.

En kurs i et privathjem, fra 2003, skal utvides med to nye doble stikkontakter.


Kabelen er en PR 2 x 1,5mm2 med en total lengde på ca 10m


Hvilket måleresultat forventer du på måling av isolasjonsresistans på denne kursen?

39.

Hva vil du anta er feil dersom måleresultatet på isolasjonsresistans er 6MΩ?


Kabel: PR 2 x 1,5mm2 med en total lengde på ca 10m.

40.

En kurs i et privathjem, fra 2003, skal utvides med to nye doble stikkontakter.
Kabelen er en PR 2 x 1,5mm2 med en total lengde på ca 10m.


Under kontinuitetsmålingen ønsker vi.....

41.

Vern: C10A/0,03A


Under måling av jordfeilbryters utkoblingsstrøm, i et IT - nett, ønsker vi...

42.

Hva vil du anta er feil dersom måleresultatet på jordfeilbryteren viser 33mA?


Vern: B10A/0,03A

43. Hvor på kursen vil du måle minste kortslutningsstrøm?
44.

Vern: C10A/0,03A


Under måling av en jordfeilbrytes utkoblingstid, i et IT - nett, ønsker vi...

45.

En kurs i et privathjem, fra 2003, skal utvides med to nye doble stikkontakter.


Hvilket måleresultat forventer du på måling av kontinuitet i beskyttelsesleder på en PR 2 x 1,5mm2 med en total lengde på ca 10m?

46. Your new question!
47. Kan man underkjenne eldre installasjoner som ikke er i henhold til dagens krav?
48. Hvor stor motstand forventer du at det er i jordledingen på en 20m kabel med tverrsnitt 1,5mm?
49. Hva er kravet til risikovurdering hvis du skal montere en ekstra stikkontakt som skal brukes til en ikke definert oppgave?
50. Hvor stor kortslutningsstrøm må til i enden av en kabel for å være sikker på at en 25A automatsikring med C karakteristikk løser ut på kortslutningsbeskyttelsen i vernet?
51. Hva må du ha tigjengelig for å benytte topunktmetoden for å måle overgangsmotstand til jord? (jordplatemåling)
52. Hvorfor har vi forskrift om elektriske lavspenningsanlegg?
53. Hvilke krav stilles til sluttkontroll av en jordfeilbryter/jordfeilautomat?
54. Hva er kravet til risikovurdering hvis du får i oppdrag å montere en kontakt til en oppvaskmaskin på en allerede belastet 10A kurs?
55. Hva anbefales i NEK 400 for å redusere risikoen for å ødelegge elektronisk utstyr i forbindelse med isolasjonsmåling?
56. Hvem kan skrive under samsvarserklæring?
57. Ved hvilken strøm forventer du at en 30ma jordfeilbryter løser ut?
58. Hva er kravet til testinstrumentets spenningsnivå ved isolasjonsmåling i et anlegg med 400V?
59. Hvis 15 kurser har en teoretisk isolasjonsresistans på 5Mohm hver, hva vil resulterende verdi bli ved samtidig måling?
60. Hvem er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden?
61. Har eier/bruker krav på bruksanvisninger fra utstyrsleverandører?
62. En av dine kollegaer har utført en nyinstallasjon og tilkoplet en varmtvannsbereder merket 1500W med ledning og plugg. Hva må du gjøre med denne?
63. Hvilken lov pålegger krav til dokumentasjon av elektriske installasjoner?
64. Hvor lenge må kunden oppbevare samsvarserklæringen?
65. Hvis du gjør en trepunktsmåling for å bestemme overgangsmotstand til jord ved å flytte det midterste spydet to ganger. Hvor store avvik i målingene anses som ”greit nok”?
66. Hvis du måler Ik topolet i en fordeling til 1000A. Hvor høy vil den trepolte kortslutningsstrømmen sannsynligvis være?
67. Hva er det viktigste før det installeres skjult varme?
68. Før du eventuelt monterer en ny kurs i en hovedtavle i et bygg med egen trafo i naborommet, hva må du ta med i risikovurdering?
69. Kan du bruke et hvilke som helst ohm – meter til kontinuitetsmåling?

Categories: