Smittevern Energisenteret skoleåret 2021/2022

På grunn av den pågående pandemien innfører Energisenteret smittevernregler og rutiner som vil sikre skolene et trygt besøk dette skoleåret.

Da hele Norge stengte ned den 12. mars avlyste Energisenteret undervisningen for resten av skoleåret. I etterkant har vi gjennomført to sommersesonger med nærmere 140.000 besøkende, samt et skoleår, noe som har gitt oss en enorm kompetanse og gode rutiner på smittevern. Besøkende skoler kan derfor være sikre på at et besøk på Energisenteret er trygt.

NB! Elever som har symptomer på luftveisinfeksjoner må holde seg hjemme.

Smitteverntiltak renhold:

 • Alle berøringsflater, toaletter, stoler og bord i utstillingen er behandlet med Antibak Cleancoat. Dette middelet dreper kontinuerlig bakterier, virus og soppsporer. Antibak Cleancoat virker i 28 dager da nytt middel blir lagt på
 • Flere ganger om dagen blir Antibak-belegget behandlet med et avfettingsmiddel som heter QFD, for å fjerne fingermerker etter berøring
 • Det er plassert ut berøringsfrie automater med hånddesinfeksjon i utstillingen

Smitteverntiltak undervisning:

 • Energisenteret kan undervise 2 klasser/kohorter om gangen, med max 60 elever
 • Det vil bli etablert to baser i utstillingen for å sikre avstand mellom kohortene
 • Koblingsbrettene 7. trinn bruker behandles med Antibak Cleancoat og elevene må sprite hendene både før og etter bruk
 • I samarbeid med lærerne vil vi organisere oppgaveløsningen/fritt i utstillingen på slutten av dagen slik at avstand opprettholdes
 • Avslutning/oppsummering skjer på kohortene respektive baser

Smitteverntiltak buss:

 • Elever som kommer fra to ulike skoler kan ikke sitte på samme buss
 • To klasser/kohorter fra samme skole kan fraktes sammen dersom bussen har plass, men skilles med minimum en meter
 • Elever innad i kohorten kan sitte på vanlig måte, altså med 2 i hvert sete