Her kan du se på og laste ned de dokumentene som blir brukt i teststasjonen i forbindelse med sluttkontrollprosedyren. Du vil også finne en brukerveiledning til Eurotester, måleapparatet som blir brukt til målingene i teststasjonen.

Energisenteret sluttkontroll del 1:

 

Brukerveiledning teststasjonen

Last ned

Sjekklister før og etter spenningssetting. Brukes til notater for endelig sluttkontrollrapport

 Last ned

Sjekklister trepunkts jordmåling

Last ned

Dokumentasjon av måleresultater ved utført sluttkontroll av elanlegg

Last ned

Rapport fra sluttkontroll

Last ned

Brukerveiledning Eurotester

 Last ned