Kurs for elektrolærlinger/ elektrikere

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Kurset arrangeres i samarbeid med Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen, Lærlingsenteret Innlandet, Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark og Opplæringskontoret for Elkraft.

Alle elektrolæringer som tilhører disse opplæringskontorene skal gjennomgå kurs i sluttkontroll ved Energisenterets teststasjon. Bestilling blir koordinert av opplæringskontorene.

Kurset tar utgangspunkt i læreplan i elektrikerfaget VG3/opplæring i bedrift.

Kompetansemål elenergisystemer:

Funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elenergisystemer og utstyr. 

Se lenger ned på siden for innhold og organisering.

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Hovedregelen er at vi tar imot åtte lærlinger per kurs.

Hvis det av særlige grunner er ønskelig å ta med en større gruppe, ber vi om at dere tar kontakt og gjør en egen avtale på dette.

Energisenteret ivaretar alle gjeldende smittevernregler, og vi forventer at alle lærlinger og lærere som besøker oss også gjør det samme.

Bestilling av undervisning i teststasjonen gjøres på epost: bestilling@eis.no eller
telefon: 61 27 49 40.