Kurs for elektrolærlinger/ elektrikere

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Kurset arrangeres i samarbeid med Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen, Lærlingsenteret Innlandet, Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark og Opplæringskontoret for Elkraft.

Alle elektrolæringer som tilhører disse opplæringskontorene skal gjennomgå kurs i sluttkontroll ved Energisenterets teststasjon. Bestilling blir koordinert av opplæringskontorene.

Kurset tar utgangspunkt i læreplan i elektrikerfaget VG3/opplæring i bedrift.

Kompetansemål elenergisystemer:

Funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elenergisystemer og utstyr. 

Se lenger ned på siden for innhold og organisering.

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Hovedregelen er at vi tar imot åtte lærlinger per kurs.

Hvis det av særlige grunner er ønskelig å ta med en større gruppe, ber vi om at dere tar kontakt og gjør en egen avtale på dette.

Bestilling av undervisning i teststasjonen gjøres på epost: bestilling@eis.no eller
telefon: 61 27 49 40.