Kurs for elektrolærlinger/ elektrikere

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Kurset arrangeres i samarbeid med Opplæringskontoret for Elektrofag i Gudbrandsdalen, Lærlingsenteret Innlandet, Opplæringskontoret for elektrofag i Hedmark og Opplæringskontoret for Elkraft.

Alle elektrolæringer som tilhører disse opplæringskontorene skal gjennomgå kurs i sluttkontroll ved Energisenterets teststasjon. Bestilling blir koordinert av opplæringskontorene.

Kurset tar utgangspunkt i læreplan i elektrikerfaget VG3/opplæring i bedrift.

Kompetansemål elenergisystemer:

Funksjonsteste, sluttkontrollere og dokumentere arbeid som utføres på elenergisystemer og utstyr. 

Se lenger ned på siden for innhold og organisering.

Kurs for elektrolærlinger/elektrikere

Hovedregelen er at vi tar imot åtte lærlinger per kurs.

Hvis det av særlige grunner er ønskelig å ta med en større gruppe, ber vi om at dere tar kontakt og gjør en egen avtale på dette.

Energisenteret ivaretar alle gjeldende smittevernregler, og vi forventer at alle lærlinger og lærere som besøker oss også gjør det samme.

Det satt av to hele uker dette skoleåret som utelukkende skal gå til sluttkontroll (uke 44 i 2020 og uke 18 i 2021)..

Bestilling av undervisning i teststasjonen gjøres på epost: bestilling@eis.no eller
telefon: 61 27 49 40.

Innhold og organisering

________________________________________________________________

Total tidsbruk 4 timer inkludert lunsj.

________________________________________________________________

Ingen felles intro, lærlingene blir delt i to grupper umiddelbart ved ankomst.

Gruppe 1, fire lærlinger

1 time og tre kvarter – sluttkontroll bolig:

Lærlingene arbeider sammen to og to på områder i utstillingen som er adskilt med skillevegger. De bruker Energisenterets installasjonstestere og foretar en fullstendig sluttkontroll i en ordinær boliginstallasjon.

Alle skjermer og installasjonstestere desinfiseres etter hver bruker. Andre typiske berøringsflater desinfiseres før neste gruppe overtar.

Gruppe 2, fire lærlinger

1 time og tre kvarter – sikkerhetskurs og el-installasjoner i landbruket:

 1. Kort sikkerhetskurs: Tilpasset lærlingenes arbeidshverdag.
 2. Visuelle feil på el-installasjonen i «grisefjøset»: Lærlingene bruker nettbrett og AR-teknologi. De undersøker installasjonen via nettbrettene og oppdager de ulike feilene som til dels er reelle og noen manipulerte. Resultatene føres inn i eget dataprogram.
 3. Termografering: Innføring i prinsippene for termografering, deretter får lærlingene teste selv. Lærlingene bruker ikke termografikamera, men en digital utgave som styres via en joystick på en skjerm. Resultatene noteres ned på eget ark/alternativt skjerm i utstillingen.
 4. Risikovurdering ref. hygienekrav i husdyrrom: En gjennomgang av hygienekravene som håndverkere må forholde seg til før de skal inn i et husdyrrom. (Har ingenting med Korona å gjøre, gjelder uansett).
 5. Gjennomgang av el-kontrollen som er gjennomført i husdyrrommet i Energisenteret: El-sikkerhet Midt-Norge, gjennomførte en full el-kontroll av landbruksinstallasjonen i Energisenteret. Det de fant er både lærerikt og
 6. Jording med mer: Gjennomgang av «NEK 400 kapittel 7: Installasjoner i landbruket» opp mot «NEK teknisk spesifikasjon 400 landbruk». Det blir også en samtale rundt jording i tilknytning til husdyrrom og hvordan dette konkret utføres. Problemstilling: Når og hvor skal det jordes og på hvilken måte? (Metode for jording ref. spenningsrekka.)

Lunsj 30 min: Lærlingene tar med mat og drikke selv, og benytter tilvist lokale under hele lunsjpausen.

Program videre: Firergruppene bytter plass og kjører samme opplegg som før lunsj.

Generelt

 • Lærlingene kjører fortrinnsvis egen bil, men dette blir opp til skolen/opplæringskontoret/lærested å vurdere ref. gjeldende smittevernregler.
 • Alle parkerer på parkeringsplassen til Hunderfossen Eventyrpark og blir møtt av oss og fulgt inn.
 • Alle vasker hender ved ankomst, etter alle toalettbesøk samt før og etter lunsj.
 • Lærlinger og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte fram til kurs.
 • Alle tar med medbrakt mat og drikke – dette av smittehensyn.