Energisenterets skoleprogram for småtrinnet

Undervisningsopplegg for
3/4. trinn 

Varighet: 120 min. Maks antall elever per besøk: 60.

NB! Elevene tar med drikke og egen matpakke. Matpause er integrert i opplegget.

Undervisningen ved Energisenteret er gratis, men skolen må selv ordne/dekke kostnader til skyss for elevene.

Forarbeid

Vi oppfordrer dere til å sette av tid til en samtale med elevene om energi før besøket. Still gjerne spørsmål som: Hva tror dere energi er for noe? Kan vi se den? Hvor er den nå? Hvor blir den av? Hvor kommer den fra? osv.

Vi er ikke ute etter rette/gale svar, men snarere at elevene får anledning til å tenke rundt begrepet. Når dere kommer til Energisenteret, nøster vi kort opp samtalen, og bygger videre på hva dere har snakket om.

Innledning – 15 min

Elevene samles i Auditoriet til en samtale rundt energi, vann, været og årstidene. Samtalen krydres med visuelle, auditive og taktile virkemidler som bidrag til å forsterke innhold og budskap. Seansen avsluttes med to forsøk som preges av «action, futt og fart».

Utstillingen 40 min

Glasshuset: Sola som utgangspunktet for alt liv. Hvordan bruker vi solenergien? Konkrete hverdagslige eksempler. Ser på solcellepaneler og en solfanger.

Lek med Været: Interaktiv actionfylt opplevelse som fokuserer på hvorfor vi har årstider, høytrykk og lavtrykk, nedbør, vind og andre værfenomener.

Er du raskere enn lyset: Reaksjonstest der elevene må bruke hele kroppen.

Blindebukk: Tolv meter lang helmørk tunnel hvor elevene må ta seg fram ved hjelp av hørselen og alle andre sanser med unntak av synet.

Vannfallet: Vannets kretsløp, krefter i vann, fra vannkraft til elektrisitet.

Vindturbinene: Vind hva er det? Fokus på energien som finnes i vinden og hvor denne energien kommer fra.

Matpause 15 min

Lek og utforskning i utstillingen – 45 min

Oppsummering – 5 min

Elevene samles for en kort oppsummering.