Undervisningen i sluttkontroll VG2 Elenergi

Sluttkontroll:

Undervisningen i teststasjonen retter seg mot elever på VG2 Elenergi. Max antall elever er 8. Hvis det av særlige grunner er ønskelig å ta med en større gruppe, ber vi om at dere tar kontakt og gjør en egen avtale på dette. 

Organiseringen av dagen er lagt opp som en kombinasjon mellom praktisk sluttkontroll bolig og sikkerhetskurs og el-installasjoner i landbruket. Se lenger ned på siden for organisering og innhold. 

Energisenteret disponerer installasjonstestere, type «Eurotester». Brukerveiledning kan lastes ned under dokumenter

Energisenteret ivaretar alle gjeldende smittevernregler, og vi forventer at alle elever og lærere som besøker oss også gjør det samme.  

 

Bestilling: 

Det satt av to hele uker dette skoleåret som utelukkende skal gå til sluttkontroll (uke 44 i 2021 og uke 18 i 2021)..

Bestilling av undervisning i teststasjonen gjøres på epost: bestilling@eis.no eller telefon: 61 27 49 40.

Innhold og organisering

________________________________________________________________

Total tidsbruk 4,5 timer inkludert lunsj.

________________________________________________________________

Kort felles intro, elevene blir deretter delt i to grupper som de arbeider i resten av dagen.

 

Gruppe 1, fire elever

2 timer – sluttkontroll bolig:

Elevene arbeider sammen to og to på områder i utstillingen som er adskilt med skillevegger. De bruker Energisenterets installasjonstestere og foretar en fullstendig sluttkontroll i en ordinær boliginstallasjon.

Alle skjermer og installasjonstestere desinfiseres etter hver bruker. Andre typiske berøringsflater desinfiseres før neste gruppe overtar.

Gruppe 2, fire elever

2 timer – sikkerhetskurs og el-installasjoner i landbruket:

 1. Sikkerhetskurs: Vi gjennomgår de mest aktuelle sikkerhetsforskrifter og arbeidsmetoder.
 2. Risikovurdering ref. hygienekrav i husdyrrom: En gjennomgang av hygienekravene som håndverkere må forholde seg til før de skal inn i et husdyrrom. (Har ingenting med Korona å gjøre, gjelder uansett).
 3. Visuelle feil på el-installasjonen i «grisefjøset»: Elevene bruker nettbrett og AR-teknologi. De undersøker installasjonen via nettbrettene og oppdager de ulike feilene som til dels er reelle og noen manipulerte. Resultatene føres inn på en dataskjerm.
 4. Termografering: Innføring i prinsippene for termografering, deretter får elevene teste selv. Elevene bruker ikke termografikamera, men en digital utgave som styres via en joystick på en skjerm. Resultatene noteres ned på eget ark/alternativt skjerm i utstillingen.
 5. Kabel- og rørgjennomføringer i brannklassifisert vegg. Vi ser på ulike praktiske løsninger og gjennomgår hvilke krav som gjelder.
 6. Ip-grader i landbruksinstallasjoner. Hvilke krav gjelder, hva er ønskelig sett fra brannvernsiden og hva er den faktiske/praktiske hverdagen?
 7. Jordplatemåling. Elevene får en innføring, og utfører deretter en praktisk måling med utgangspunkt i to- og trepunktsmetoden.

Lunsj 30 min: Lærlingene tar med mat og drikke selv, og benytter tilvist lokale under hele lunsjpausen.

Program videre: Firergruppene bytter plass og kjører samme opplegg som før lunsj.

 

Generelt

 • Elevene fraktes fortrinnsvis i skolens egen minibuss, men dette blir opp til skolene å vurdere.
 • All parkering skjer på parkeringsplassen til Hunderfossen Eventyrpark.
 • Frammøte ved hovedinngangen til Eventyrparken til avtalt tid. Der blir dere møtt av oss og fulgt inn.
 • Alle vasker hender ved ankomst, etter alle toalettbesøk samt før og etter lunsj.
 • Både elever og lærere skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte fram til kurs.
 • Alle tar med medbrakt mat og drikke.