Hva er solenergi?

Vi kjenner alle at sola utstråler varme og lys. Sola er opphav til alt liv på jorden, og i energien fra olje, kull, gass, biomasse, vannfall, vind og bølger er det varme og lys fra sola som er utnyttet.
Energien i sollyset som overføres til jorda er avhengig av breddegrad, værforhold og lokale geografiske forhold. Det kommer sterkest sollys inn rundt ekvator, og så avtar sollyset mot polene. I tillegg vil styrken på sollyset avhenge av skydekket og årstiden. I Norge har mørke vinterdager lite solinnstråling i forhold til solrike sommerdager.

Ressurser globalt

Solenergi er en fornybar ressurs. Sola utstråler enorme mengder energi, hele 2 milliarder ganger mer enn den energien som treffer jordoverflaten. Den mengden solenergi som treffer jordoverflaten i løpet av ett år er 15.000 ganger den årlige energibruken i hele verden.

De mest solrike områdene mottar en solinnstråling som tilsvarer 2.500 kWh/år per m². (I Norge bruker en vanlig enebolig på 140 m² ca 20.000 kWh/år). Derfor kan vi si at det er nesten ubegrenset med energiressurser fra sola. Utfordringen er å nyttiggjøre dens energi.

Ressurser i Norge

Sollyset som treffer Norge inneholder 1700 ganger vår årlige innenlandske energibruk. Det er store variasjoner på grunn av årstid, værforhold og lokale geografiske forhold. Mørke vinterdager, når vi har størst behov for energi, har lite solstråling i forhold til solrike sommerdager.

Hvordan utnyttes energien fra sola?

Mesteparten av energien fra sola som utnyttes i verden er foredlet solenergi som olje, kull, gass, biomasse og vannfall. Vi utnytter ikke så mye av solenergien direkte. Likevel blir en del av solenergien benyttet til oppvarming av bygninger og vann. Det blir også produsert noe elektrisitet ved hjelp av solceller. I 2016 var global produksjon av solkraft 328 TWh mot 87 GWh i 1990. Det tilsvarer en årlig vekst på over 35 prosent hvert år i hele perioden. Vi kan derfor fastslå at solkraft er den energiformen som har størst årlig vekst.