Hva er vind?

At det er store krefter i vind har de fleste erfart ved å være ute en stormfull dag. Vind er rett og slett luft i bevegelse. Vind oppstår når sola varmer opp luften. Varm luft er lettere enn kald luft og derfor stiger den varme luften oppover. Den varme luften erstattes av ny kald luft som igjen varmes opp. Dermed oppstår det bevegelser i luften. Noen ganger er bevegelsene små, mens andre ganger kan de bli store og forsterkes av topografiske forhold. Da blir bevegelsen så store at vinden kan nå orkans styrke. Vindenergi er en foredlet form for solenergi.

Energien i vinden er avhengig av vindstyrken. Når vindhastigheten øker, øker energien i vinden med 3. potens av vindhastigheten. Ved lett bris (vindhastighet 4 m/s) er vindenergien 39 W/m² mens frisk bris (vindhastighet 10 m/s) har en vindenergi på 615 W/m².

Ressurser globalt

Vindenergi er en fornybar ressurs. Ca. 1 % av innstrålt solenergi går med til å sette luften i bevegelse. For hele kloden tilsvarer dette en energimengde som er ca 100 ganger verdens energibruk. Det er altså tilnærmet ubegrenset med vindenergi.

Ressurser i Norge

Norge har meget gode vindressurser sammenlignet med land som Tyskland og Danmark, som er store i Europa på vindkraft. Årlig gjennomsnittlig vindhastighet, målt 50 meter over bakken langs kysten i Norge, er på rundt 8 m/s. Det tilsvarer vanlig bris. De beste forholdene for vindenergi finnes ved kysten fra Lindesnes i sør til Kirkenes i nord, og i kystnære fjellområder.

Hvordan utnyttes vindenergi?

Vind utnyttes i hovedsak i vindturbiner som produserer elektrisitet. Før i tiden ble også vindkraft utnyttet i vindmøller for å male korn.