Personvernerklæring for kunder/brukere av Energisenteret


Denne personvernerklæringen gir informasjon om innsamling og bruk av personopplysninger i Energisenteret. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Energisenteret behandlingsansvarlig for senterets behandling av personopplysninger.


Personopplysninger som behandles

Vi lagrer følgende typer av personopplysninger om våre brukere, kunder og samarbeidspartnere: Personalia (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse), innloggingsinformasjon på våre nettsider (skole, skoletrinn, e-postadresse, telefonnummer), navigasjonsopplysninger fra vår nettside (atferdsmønster).


Formålet med behandlingen
Vi behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. I tillegg behandler vi personopplysninger for å kunne gi deg informasjon og tilbud knyttet til vår drift som et opplevelsessenter via f.eks e-post, SMS og telefon. Vi kan også bruke atferdsmønster på nettsiden til å gi anbefalinger og reklame som er tilpasset deg.


Behandlingsgrunnlaget

Informasjon om navn, telefon, e-postadresse mv. benyttes for å oppfylle avtalen med deg. Grunnlaget for behandlingen er å ha rett informasjon knyttet til eksempelvis gruppe og/eller skolebesøk til Energisenteret. Opplysningen behandles også for å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post, telefon og SMS når du har samtykket til det. Grunnlaget for denne behandlinger er samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Når du har samtykket til det, vil opplysninger om f.eks atferdsmønster, geografisk plassering og skole brukes til tilpasset markedsføring. Grunnlaget for denne behandlingen er også samtykket fra deg, jf. Personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst trekke ditt samtykke.Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med dine bestillinger. Vi bruker også cookies på våre nettsider for å gi deg en best mulig opplevelse, tilpasset dine behov. F.eks. for besøksstatistikk.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Hvor lenge oppbevares opplysningene?
Vi lagrer ikke dine personopplysninger over tid, og har stramme rutiner på sletting av informasjonen. 


Sikring av personopplysninger

Vi sikrer dine personopplysninger med adgangs- og tilgangskontroll, og kryptering av sensitive opplysninger. 


Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke personopplysninger som er registrert, samt begjæring om innsyn, retting og sletting kan sendes til følgende adresse: post@eis.no