Energisenterets skoleprogram for ungdomstrinnet

Her finner du informasjon om alt du trenger å vite FØR, UNDER og ETTER besøket ved Energisenteret. Det er viktig at du leser dette for at dagen skal bli vellykket, og at det ikke skal oppstå misforståelser. Vi forutsetter at besøket gjennomføres som en del av klassens undervisning innen energi/elektrisitet.

Skolene kan velge mellom to ulike opplegg.

1.) FORNYBAR OG ELEKTRISK.

2.) ENERGISPILLET.

Les mer om innhold og praktisk gjennomføring for undervisningsoppleggene nedenfor.

NB! Elevene tar med drikke og egen matpakke. Matpause er integrert i alle oppleggene.

Pedagogisk opplegget og forarbeid:

Forarbeidet må være avsluttet senest en til to uker før besøket og skal gjennomføres av alle.