Om teststasjonen

Energisenteret har sammen med gode samarbeidspartnere (se nedenfor) utviklet et pedagogisk tilbud om og for elektrisk sikkerhet som er unikt i norsk sammenheng. 

Tilbudet tar utgangspunkt i to interaktive utstillinger med elsikkerhet som gjennomgående tema. 

Grisefjøset: Denne utstillingen sto ferdig våren 2019,  og er laget for å øke kompetansen innen landbruksinstallasjoner blant elever i videregående, lærlinger, elektrikere og installatører. Utstillingen er utformet som et grisefjøs der alt relevant utstyr er med. Det eneste som mangler er levende gris, men de finnes i digital form.

Faglige tema i grisefjøset:  Sluttkontrollmålinger på elanlegget, vurderinger knyttet til jording i husdyrrom, servicemålinger på brannalarmanlegget, visuell kontroll av el-installasjonen ved hjelp av AR-teknologi, termografering og krav til hygiene.

Sluttkontroll bolig:  Utstillingen består av en ferdig installert leilighet som ikke er spenningssatt. Leiligheten inneholder stue, kjøkken, bad, vaskerom og barnerom.

Elever på Vg2 Elenergi, lærlinger, elinstallatører og andre tilknyttede fagpersoner kan bruke utstillingen i forbindelse med feilsøking og godkjenning av elektriske anlegg. Dette som ledd i opplæring, demonstrasjon og/eller videreutdanning.

I sommersesongen fungerer begge utstillinger som en god læringsarena for  alle sommergjestene i Hunderfossen Eventyrpark, barn inkludert. Kunnskap om elektrisk sikkerhet redder liv!

Samarbeidspartnere Landbruk

Samarbeidspartnere bolig