Energisenteret 30 år

Se jubileumsfilmen vår!

Start video

Starten

I år er det 30 år siden Energisenteret åpnet dørene for publikum for første gang. Det var en stor dag for alle ildsjelene som i flere år hadde jobbet for å etablere et felles informasjonssenter for kraftbransjen i Norge.  Hvor senteret egentlig skulle ligge var det en del diskusjoner om, men etter noe tautrekking falt valget på Hunderfossen Familiepark. Bakgrunnen for at Energisenteret ble etablert har flere årsaker, men den viktigste finner vi kraftbransjens stadig økende behov for å kommunisere ut til allmennheten om hvordan «ting» egentlig hang sammen.

Opplevelsessenter, lek og lær

I 1990 var Energisenteret først og fremst et informasjonssenter for den nasjonale kraftbransjen, men er i dag et rendyrket opplevelsessenter der lek og lær er et nøkkelbegrep når det gjelder å kommunisere med gjestene, og da i særdeleshet overfor barn og unge.

Besøkstall

Suksess er et relativt begrep avhengig av vurderingsgrunnlaget, men hvis vi måler ut fra hvor mange som har besøkt Energisenteret på disse 30 årene er det ingen grunn til å legge lokk på begeistringen. Mer enn 3 mill. gjester har besøkt senteret fram til dags dato, og av disse utgjør ca. 250 000 skoleelever som har kommet fra hele det indre østlandsområdet.

Undervisning

Energisenteret underviser omslag 8 000 skoleelever i året, og all undervisning er gratis. Kraftselskapene og nettselskapene i Innlandet betaler til og med busstransporten for elevene. Denne ordningen har nå vart like lenge som senteret har eksistert, og er selvsagt et svært populært tilbud blant både elever og lærere.

Nyheter og videreutvikling

Nyheter og videreutvikling av ulike attraksjoner er viktig for Energisenteret. For å lykkes i dette arbeidet, er vi helt avhengige av våre gode regionale eiere og ikke å forglemme gruppen av entusiastiske samarbeidspartnere. Denne miksen av innsats både fra eiere og samarbeidspartnere har vært nøkkelen for at senteret har greid å opprettholde videreutviklingstempoet gjennom alle disse 30 årene, og vil også være helt avgjørende for senterets videre utvikling.

Vi ser nå fram til en ny underviningssesong med et trygt smittevern som grunnlag. Neste sommersesong er heller ikke langt unna, og da får vi håpe at pandemien er slått en gang for alle slik at vi igjen kan oppleve en helt normal og fri sommersesong.  Bjørn Kleiven, Daglig leder