Hvor stor mulighet har vi i Norge til å bestemme over egen kraft? Hvorfor er vi så forsiktige i energipolitikken vår når vi er en av kjempene i Europa? Er det realistisk at vi kutte oljeproduksjonen innen 2050? Energipolitikk, både nasjonalt og internasjonalt, er denne episodens tema, hvor vi snakker med Ole Gunnar Austvik, professor i politisk økonomi og i petroleumsøkonomi ved Høyskolen i Innlandet.

Categories: Energipodden