Elsikkerhet i Landbruket

Visste du at nærmere syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak? Det har vi tenkt å gjøre noe med.

Helt siden slutten av 1800-tallet har elektrisiteten vært en viktig del av samfunnet vårt. For det meste i positiv forstand. Hvem kan tenke seg en dag uten elektrisitet i dagens samfunn? Det er nærmest umulig å tenke seg. Stort sett er det elektriske anlegget trygt, iallfall så lenge det er montert riktig, brukes rett og med vett.

Likevel er det sånn at omlag syv av ti branner i landbruket har en elektrisk årsak. Det være seg at det ikke er montert riktig, feil på det elektriske anlegget, feil bruk eller feil på elektriske apparater.

I et fjøs er dessuten miljøet vesentlig hardere enn innenfor husets fire vegger. Irr og korrosjon oppstår lettere. Det er også vesentlig mye mer apparater og tekniske duppeditter i et moderne fjøs nå enn tidligere. Faktisk ligger Norge i toppen hva bruk av teknologi i landbruket angår.

Høyteknologisk

I den nye utstillingen vår tar vi i bruk blant annet AR-teknologi. Vi har ikke ekte griser i fjøset, men dersom du løfter opp en iPad, vil du se at det yrer av liv. Her skal den besøkende søke etter potensielle brannfeller. 

I tillegg får sommerpublikummet i oppgave å gi grisene nok mat, drikke og do-fasiliteter, i tillegg til å få liv i varmelampe som gir smågrisene en behagelig avdeling. 

Opplæring av fjøs

Før i tiden kunne nesten hvem som helst gå inn i et fjøs uten å måtte gjøre tiltak før en entret dyrerommet. Slik er det ikke i dag. Smittefaren skal tas høyst alvorlig. Renhold er like viktig for grisen, som det er for den besøkende. Derfor lærer vi opp sommerens gjester i Hunderfossen Eventyrpark i hva en faktisk må gjøre før en går inn i fjøset. Det være seg som vanlig besøkende, veterinær, håndverker eller hva det måtte være.

Treningsarena

I skolesesongen mottar Energisenteret skoleelver fra hele Hedmark og Oppland. Primært 7. og 10. trinn undervises om energi, fornybar energi spesielt, elektrisitet, klima & miljø og elsikkerhet. I tillegg til fjøset, har vi en leilighet som også er knyttet til temaet elsikkerhet. Hit kommer VG2-el-energielever fra hele Innlandet for å lære seg og gjennomføre sluttkontroll. Også alle lærlinger i Innlandet er innom oss, i tillegg til enkelte bedrifter som anser dette som viktig kunnskap de ansatte må læres opp i.

Nå med nytt fjøs, rettes også fokuset mot landbruket. Her vil blant annet bruk av termografi bli viktig for å avdekke feil og mangler. Vi tror at en slik unik testarena, så ekte som mulig, kan bidra til å løfte fagkunnskapen til både elektrikere og den generelle befolkningen. 

Vi gleder oss til åpning.    

Våre samarbeidspartnere: