NB! Elevene må huske å ta med egen PC for oppgaveløsing!

Undervisningen i teststasjonen retter seg mot elever på VG2 Elenergi. Max antall elever er 8. Organiseringen av dagen er lagt opp som en kombinasjon mellom praktisk sluttkontroll og oppgaver/selvstudium. Etter skolens ønske, ved f. eks små elevgrupper, kan oppgaveløsningen utgå. Dette avtales ved bestilling.

Energisenteret disponerer installasjonstestere, type «Eurotester». Brukerveiledning kan lastes ned under dokumenter. Elevene tar med egen bærbar datamaskin til øvrig oppgaveløsning.

Veiledende program for dagen. Max varighet er 3,5 time med 8 elever.

Innledning: Introduksjon til opplegget med integrert sikkerhetskurs.

Sluttkontroll: En gruppe på inntil 4 elever gjennomfører sluttkontroll i leiligheten iht. Nelfos «5 sikre». I løpet av dagen skal hver gruppe levere inn «Dokumentasjon av måleresultater» og «Rapport fra sluttkontroll». Sluttkontroll etter spenningssetting inneholder også en visuell kontroll. Det vil bli utdelt sjekklister hvor alle elevene skal notere måleresultater på hver sin sjekkliste. Disse notatene er grunnlaget for gruppens innlevering av komplett sluttkontroll.

Oppgaver/selvstudium: 

    1. Oppgaver om sluttkontrollprosedyren fra Nelfos Elskole.
    2. Nelfos undervisningsfilmer om sluttkontroll.

«Dokumentasjon av  måleresultater» og «Rapport fra sluttkontroll» leveres lærer når det er ferdigstilt.

Oppsummering og evaluering

 

Bestilling: 

Bestilling av undervisning i teststasjonen gjøres på epost: jh@eis.no eller telefon: 61 27 49 40.