Undervisningen i teststasjonen retter seg mot elever på VG2 Elenergi. Max antall elever er 8. Organiseringen av dagen er lagt opp som en kombinasjon av den praktiske sluttkonrollen og oppgaver/selvstudium. Etter skolens ønske, ved f. eks små elevegrupper, kan oppgaveløsningen utgå. Dette avtales ved bestilling.

Energisenteret disponerer  installasjonstestere, type «Eurotester». Brukerveiledning kan lastes ned under dokumenter. Elevene tar med egen bærbar datamaskin til øvrig oppgaveløsning.

Veiledende program for dagen. Max varighet er 3,5 time med 8 elever.

Innledning: Introduksjon til opplegget

Sluttkontroll: En gruppe på inntil 4 elever gjennomfører sluttkontroll i leiligheten iht. Nelfos «5 sikre». I løpet av dagen skal hver gruppe levere inn «Dokumentasjon av måleresultater» og «Rapport fra sluttkontroll». Sluttkontroll etter spenningssetting inneholder også en visuell kontroll. Det vil bli utdelt sjekklister hvor alle elevene skal notere måleresultater på hver sin sjekkliste. Disse notatene er grunnlaget for gruppens innlevering av komplett sluttkontroll.

Oppgaver/selvstudium: (Matpause er inkludert) Den tiden elevene ikke driver praktisk arbeid i teststasjonen skal de arbeide med oppgaver om sluttkontrollprosedyren.I løpet av dagen skal hver gruppe levere inn «Dokumentasjon av måleresultater» og «Rapport fra sluttkontroll». Gruppen samarbeider om det under selvstudiet. Dette leveres lærer når det er ferdigstilt.

    1. Oppgaver om sluttkontrollprosedyren fra Nelfos Elskole.
    2. Nelfos undervisningsfilmer om sluttkontroll.

Oppsummering og evaluering