Klimaforsker Hans Olav Hygen hos Meteorologisk institutt gjester Energipodden. Vi snakker om forskjellen på vær og klima, hvorfor vi kan si at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, og hvilke klimagasser vi slipper ut som fører til at det blir varmere. Vi tar også for oss hetebølgen i Europa i 2022, flommen i Pakistan, og den milde vinteren vi ser sør i Europa nå. Hvilke trender ser vi i været dersom vi ser fram i tid?

Categories: Energipodden