Under jordskorpen skjuler det seg energi i uante mengder. Faktisk 35 milliarder ganger verdens energiforbruk. Så hvorfor benytter vi oss ikke mer av denne energikilden, som vi både kan bruke til oppvarming og til å produsere strøm? Randi Kalskin Ramstad, fagansvarlig grunnvarme i Asplan Viak og førsteamanuensis II ved institutt for geovitenskap og petroleum på NTNU, gjester Energipodden for å fortelle oss mer om geotermisk energi.

Categories: Energipodden