Jarle Hovland godt i gang med å forklare elevene hva energi er.

Første uken med undervisning på Energisenteret etter korona-utbruddet er godt i gang. Ikke siden mars har vi mottatt elever. Gleden var derfor stor da vi åpnet bestillingskalenderen uka før skolestart og skolene bestilte flere besøk den først dagen enn vi noen sinne tidligere har opplevd.

Vi ser at skolene stoler fullt ut på våre smittevernstiltak. Og etter en sommer med mange besøkende i Hunderfossen Eventyrpark, sitter vi på gode erfaringer knyttet til smittevern.

Vi kan motta to grupper samtidig, da gruppene deles inne på senteret slik at vi klarer å overholde avstandsreglene. Elever med symptomer på luftveisinfeksjoner må holde seg hjemme.

Endelig kan vi undervise elever om energi, elsikkerhet, elektrisitet, klima og miljø igjen!

Dette gjør vi av tiltak:

Alle berøringsflater, toaletter, stole og bord i utstillingen er behandlet med Antibak Cleancoat. Dette midlet dreper kontinuerlig bakterier, virus og soppsporer. Antibak Cleancoat virker i 28 dager før nytt middel blir lagt på.

Etter hvert besøk blir Antibak-belegget behandlet av en avfettingsmiddel som heter QFD for å fjerne fingermerker etter berøring.

Det er plassert ut berøringfrie automater med hånddesinfeksjon i utstillingen.

Energisenteret kan undervise 2 klasser/kohorter om gangen, med max 60 elever

Det vil bli etablert to baser i utstillingen for å sikre avstand mellom kohortene

Koblingsbrettene 7. trinn bruker behandles med Antibak Cleancoat og elevene må sprite hendene både før og etter bruk

I samarbeid med lærerne vil vi organisere oppgaveløsningen/fritt i utstillingen på slutten av dagen slik at avstand opprettholdes

Avslutning/oppsummering skjer på kohortene respektive baser

Smitteverntiltak buss:

Elever som kommer fra to ulike skoler kan ikke sitte på samme buss

To klasser/kohorter fra samme skole kan fraktes sammen dersom bussen har plass, men skilles med minimum en meter

Elever innad i kohorten kan sitte på vanlig måte, altså med 2 i hvert sete