De siste 10 årene har antall døde som følge av brann blitt redusert med 30 prosent.

Desember er den måneden i året hvor det som regel settes mest fokus på brannsikkerhet, og kanskje spesielt elsikkerhet. Grunnen er naturligvis at dette er den måneden i året hvor det som regel oppstår flest branner. Den gledelige nyheten er at det går rett vei. Snittet for antall omkomne fra år 2000-2009 var på 64 personer. Fra 2010 og frem til siste måneden av 2019, viser at det i snitt er omkommet 43 personer årlig i brann.

Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Cecilie Daae, peker på et målrettet samarbeid mellom brann- og redningsvesenet, el-bransjen, forsikringsbransjen og myndigheten. Ikke siden DSB begynte å føre statistikk på dette, har tallene vært lavere.

Deler en inne statistikken i kjønn, viser det seg at menn er overrepresentert. Hittil i år har 30 personer omkommet i brann, hvorav 25 av disse er menn.

På Energisenteret driver vi opplæring av VG2-Elenergi-elever (elektrofag), lærlinger og elektrikere i sluttkontroll. Tilbudet er unikt, da det ikke finnes en lignende testarena i landet, hvor kursdeltagerne får prøvd seg i reelle omgivelser. Nytt for 2019 var at vi åpnet en ny avdeling som omhandler landbruket.

Vi omgir oss stadig med mer elektronisk utstyr. Norge ligger faktisk i verdenstoppen hva bruk av teknologi angår i landbruket. Roboter, avansert styring og data gjør at det elektrisk anlegget er mer kompleks enn noen sinne. Dette krever imidlertid et løft av kunnskap for de som skal utføre denne jobben.

Og når vi har mer elektronisk utstyr, færre omkomne i branner, er det grunn til å tro at vi tar elsikkerhet mer på alvor enn noen sinne. Statistikken lyver ikke. Vi håper desember blir en måned uten store ulykker. Fortsett den gode jobben med å ta elsikkerhet på alvor!


Tips som kan gjøre hverdagen sikrere:

  • Trekk ut ladere som ikke er i bruk. Ikke lad mens du sover.

  • Bruk vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel kun når du er våken og tilstede.

  • Få en elektriker til å sjekke det elektriske anlegget med jevne mellomrom. Forsikringen kan bli billigere hvis du gjennomfører slike kontroller.

  • Ikke forlat kjøkkenet når det lages mat

  • Elektrisk materiell, som fås kjøpt i butikkene, har du som oftest ikke lov til å montere selv. Kontakt elektriker!
  • Unngå «lednings-spagetti» og skjøteledning i skjøteledning.